• IDE
 • NWDS, EGit ile Git entegrasyonu (NWDS, EGit and Git integration)

  Bu işlemde NWDS üzerinde çalıştığımız projelerin Git ile entegrasyonu ve NWDS üzerinde Git işlemlerini yapmak sağlanacaktır. Bu işlemden önce yerelde oluşturmuş olduğunuz projenizi uzak Git deposuna atılmasını buradaki bağlantı adresinde olduğu gibi komut satırı ile yapabilirsiniz. NWDS ile Git projelerinizi kullanabilmeniz için EGit eklentisini aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz. NWDS-> Help-> Install New Software…-> Add-> Name :EGit21 […]

 • IDE
 • Eclipse ve EGit ile Git versiyon kontrol sistemi kullanımı örneği

  Eclipse ile Git entegrasyonu sağlamak için EGit eklentisi ile kullanabilirsiniz. Başlıca yapılacak adımlar şöyledir; – Eclipse’e EGit eklentisi ekleme – Git Repositories görünümünün açılması – Yerel dizinimize Git deposu özelliği kazandırma – Projenizi yerel Git deposu ile paylaşma ve git depomuza taşıma – Yerel bilgisayarınıza ya da IDE’nize özel dosyalarınızı Git merkez deponuza göndermeme işlemi […]

 • IDE
 • “Java was started but returned exit code = 1” hatası çözümü

  Eclipse entegre geliştirme ortamını açmak istediğinizde ve ya açtıktan sonra işlem yaparken kapanıp “JJava was started but returned exit code = 1” şeklinde hata alabilirsiniz bu hatanın sebebi yüklü olan Java sürümünün güncellenmesi olabilir. Bu sorunu aşmak için Bir çözüm olarak :Eclipse’in bulunduğu dizine girip buradaki eclipse.ini dosyasını metin dosyası ile açıp “openFile” ifadesinden sonra […]

 • IDE
 • Eclipse SVN projesini yerele alma işlemi (Eclipse SVN project checkout,import to local operation)

  Eclipse içerisine SVN sunucusundan bir projeyi yerel dizininize çekebilmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Alternatif 1: Bu alternatifi yapailmeniz için “SVN Repository Exploring” eklentisini Eclipse ortamınıza indirmeniz gerekmektedir. Subclipse veya Subversive indirmelisiniz şöyle; Eclipse-> Help-> Eclipse Marketplace…-> Find:Subclipse-> Go-> Install-> Confirm-> Window-> Perspective-> Open Perspective-> Others… -> SVN Repository Exploring-> SVN Kit x.x.xx selected-> Finish-> Select […]

 • IDE
 • NWDS 7.01 Java uygulamanın kaynak kodlarını alma,çıkartma,taşıma,yedekleme işlemi (NWDS 7.01 Java application source codes export,transport,backup operation)

  NWDS 7.01 entegre geliştirme ortamında Java uygulamanızın kaynak kodlarını başka bir yere taşımak, yedeklemek, başka bir grup üyenize vermek gibi nedenler ile dışarı çıkartmanız gerektiğinde sıkıştırılmış halde çıkartmak için aşağıdaki işlemi yapabilirsiniz. Alternatif 1: NWDS 7.01-> Window-> Open Perspective-> J2EE Development -> Navigator-> Select MyApplicationName(source code) and MyApplicationName_EAR projects-> right click-> Export-> Zip file-> Next-> […]

 • IDE
 • NWDS 7.01 projeyi,uygulamayı yayma,konuşlandırma(deploy) işlemi (NWDS 7.01 project,application deploy operation)

  NWDS 7.01 entegre geliştirme ortamında projemizi,uygulamamızı ilgili sunucumuza konuşlandırma(deploy) işlemini aşağıdaki belirtilen adımlar ile yapabilirsiniz. Öncelikle VPN ile ilgili ağa dahil olmak veya ilgili ağ içinde bulunmak gerekiyor. NWDS 7.01-> Window-> Open Perspective-> J2EE Development -> J2EE Explorer: MyApplicationName(source code)(right click)-> Build Web Archive-> OK MyApplicationName(source code)(right click)-> Add to EAR Project-> MyApplicationName_EAR selected-> OK […]

 • IDE
 • NWDS 7.01 SAP sistem sunucusu,J2EE motor(engine) ekleme işlemi (NWDS 7.01 SAP system server,J2EE engine adding operation)

  NWDS 7.01 için uygulamanızı karşı makineye göndermek, ilgili sunucu hakkında bilgi sahibi olabilmek ve benzeri ihtiyaçlar için SAP sunucusunu başka bir değiş ile J2EE motor(engine) NWDS 7.01 e eklemek için aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz. Alternatif 1: NWDS 7.01-> Window-> Preferences-> SAP J2EE Engine-> SAP J2EE engine is installed on remote host-> Message Server Host->10.*.**.*** Message Server […]

 • IDE
 • NWDS 7.3 Java WAR dosyası oluşturma yolu örneği (NWDS 7.3 Java WAR file generate path example)

  NWDS 7.3 entegre geliştirme ortamında Java projenizi WAR dosyası olarak dışarı çıkartmak istediğinizde aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. NWDS 7.3-> File-> Export-> Web-> WAR File-> Web Project: YazilimcityExample01Project-> Destination: /home/oguzhankinik/Desktop/.. veya (or) D:\-> Owerrite existing file işaretlenmeli(clicked)-> Finish

 • IDE
 • “Error: Could not find or load main class org.apache.cxf.tools.java2ws.JavaToWS” hatası çözümü

  Eclipse entegre geliştirme ortamında veya IntelliJ IDEA gibi entegre geliştirme ortamlarında Apache CXF ürünü ile web servis oluşturmak istediğinizde “Error: Could not find or load main class org.apache.cxf.tools.java2ws.JavaToWS” hatası ile karşılaşabilirsiniz, bu hatayı aşmak için bir çözüm yöntemi entegre geliştirme ortamınızı yeniden başlatmaktır.

 • IDE
 • NWDS 7.01 zip,arşiv proje kodlarını açma,içeri alma

  SAP NetWeaver Developer Studio 7.01 sürümünde daha önceden hazırlanmış olan zip,archive(arşiv) şeklinde dışarıya çıkartılmış bir projeyi açma,içeri alma işlemini aşağıdaki adımlarda olduğu gibi yapabilirsiniz. Proje size zip, rar benzeri bir paket olarak paketlenmiş ise projenizi bu paket ten dışarı çıkartın. Sonrasında NWDS701-> File-> Import-> Multiple Existing Projects into Workspace-> Next-> Browse-> D:\Java\workspace\nwds701\MyCompany\MyApplication -> OK-> Select […]