• Terimler
 • Proxy nedir? ne işe yarar? nasıl kullanılır?

  Teknoloji alanında rastlayabileceğiniz bir terim olan İngilizce bir kelime olan “Proxy” nin Türkçe karşılığı “vekil” olarak tanımlanmaktadır. “Proxy” kelimesini yanında “Proxy Server” teriminide duyabilirsiniz, biz “Proxy Server” olarak devam edeceğiz. “Proxy Server” bir ağa bağlı olan bilgisayarların internete çıkışları,erişimleri esnasında araya giren bir sunucudur bu araya girmeyi şöyle tarif edebiliriz bütün sorguların ilk önce bu […]

 • Terimler
 • UCC, LCC nedir? ne demek? ne işe yarar?

  Yazılım alanında isimlendirme metodları olarak UCC ve LCC terimleri kullanılır. UCC, “Upper Camel Case” İngilizce ifadelerinin baş harflerini ifade etmektedir. LCC, “Lower Camel Case” İngilizce ifadelerinin baş harflerini ifade etmektedir. Bu terimler yazılan kodların okunabilirliğinin daha kolay olması için kullanılan tekniklerin,yaklaşımların isimleridir. UCC terimi, Deve hörgücü şeklinde devam eden büyük harf ile başlayan kelime dizisini […]

 • Terimler
 • Sunucu nedir? ne demek? Server nedir? ne demek?

  Sunucu nedir? Sunucu(server) ne demek? Teknoloji,yazılım alanında sunucu denilince aklınıza ilk olarak güçlü büyük bilgisayar getirebilirsiniz. Sunucu yerine İngilizce olan “server” ifadesinide duyabilirsiniz. Sunucu ne işe yarar? Sunucu makinesi, yoğun ve çok işlem yapılması işinin daha rahat ve yönetimi kolay bir şekilde yapılmasını işine yarar. Küçüklü büyüklü verilerin saklanması işine yarar.

 • Terimler
 • best practice nedir? ne demek?

  İngilizce iki kelimenin birleşiminden oluşan “best practice”, bir metod veya tekniktir diyebiliriz. Bu metod veya teknik için alternatiflerine karşı genel olarak üstün görülüp kabul edilmiş olarak açıklayabiliriz. Artık standart olarak kabul edilmiştir bir yoldur. İngilizce “best practice” in anlamını en iyi yöntem, en iyi uygulama, en iyi pratik, üstün yöntem olarak belirtebiliriz.

 • Terimler
 • Dongle nedir? ne demek?

  Dongle, program kilidi, uygulama kilidi, güvenlik cihazı, teçhizat kilidi anlamlarına gelmektedir. Yazılımın yasal olmayan kullanımınına karşı bilgisayara takılan cihazdır. Bilgisayarın portuna bağlanıp kullanılan yazılımın yasadışı bir bir kopya olmadığını, orijinal olduğunu kanıtlayan cihazdır.

 • Terimler
 • IDE nedir? ide ne demek?

  IDE, yazılım, bilgisayar programlama alanında İngilizce “Integrated Development Environment” kelimelerinin baş harflerini ifade etmektedir. Türkçe anlamı ise “Tümleşik Geliştirme Ortamı” dır. Eclipse, NetBeans, IntelliJIdea, WebStorm gibi programları IDE’ye örnek verebiliriz.

 • Terimler
 • online nedir? ne demek?

  online, İngilizce “on” ve “line” ifadelerinin birleşiminden oluşmaktadır. İngilizce “on” ifadesini “üzerinde” diye kabul edebiliriz, “line” ise “hat” anlamına gelmektedir, yani “online” ifadesinin Türkçe karşılığı ise “hatta” anlamı çıkmaktadır. tabi Türkçe kullanımı ise “hatta” yerine “bağlantılı”, “çevrimiçi”, “devrede” anlamları kazanmaktadır. “online” kelimesinin diğer kelimeler ile yanyana kullanılmasında ise “internet” anlamıda kazanmaktadır.

 • Terimler
 • Cache nedir? ne demek? ne işe yarar?

  Cache, Türkçe karşılığı önbellek anlamındadır. Bu önbellek Tarayıcınız ile internet sitelerinde veya web uygulamalarında gezinirken sayfalara ikinci ve daha fazlaki girişlerde hızlı yüklenmesini hedeflemektedir. Bilgisayarınız Internette veya yerel uygulamalarınızda işlem yaparken gezinirken resimler ve dosyalar gibi sayfayla beraberinde gelen nesneler geçici bir klasöre kaydedilir, bu işlem önbelleğe alma işlemidir. Önbellek temizleme işleminden sonraki ilgili sayfalara […]

 • Java
 • JDBC nedir? ne demek? ne işe yarar?

  JDBC, İngilizce “Java Database Connectivity” kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçe de “Java Veritabanı Bağlanabilirlik” olarak karşılı bulur diyebiliriz. Java da veritabanları ile iletişimi sağlayan bir arayüzdür. İlgili veritabanının sürücüsü kullanılarak veritabanı bağlantısı ve ilgili CRUD işlemlerini yapmamıza olanak sağlar.