• Java
 • Çalıştırılan Prepared Statement tan boolean değeri getirme kodu kullanımı örneği (Get boolean value by executing the Prepared Statement code usage example)

  package net.yazilimcity.myproject.lov; public enum MyTypeStatus { A(“A”), B(“B”), C(“C”); public String name; MyTypeStatus(String name) { this.name = name; } } *** public class MyClass { private MyTypeStatus linkType; public int getId() { return id; } public void setId(int id) { this.id = id; } public BannerLinkTypeStatus getLinkType() { return linkType; } public void setLinkType(BannerLinkTypeStatus linkType) […]

 • SQL
 • DDL, DML, DCL, TCL nedir? ne demek? ne işe yarar?

  Yazılımda alanında SQL için kullanılan DDL, DML, DCL ve TCL ifadelerinin anlamları aşağıdaki gibidir. “DDL”, “Data Definition Language” kelimelerinin baş harflerini ifade etmektedir.Yani “Veri Tanımlama Dili” demektir. “DML”, “Data Manipulation Language” kelimelerinden baş harflerinden oluşmaktadır. “Veri İşleme Dili” anlamına gelmektedir. “DCL” ise “Data Control Language” in baş harflerinden oluşur. Türkçe karşılığı ise “Veri Kontrol Dili” […]

 • DB (Veritabanı)-Oracle Database
 • Oracle veritabanı sıra numarası (sequence) komutları kullanımı örneği (Oracle database sequence command usage example)

  Oracle veritabanında sıra numarası,numaratör(sequence) kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir. Yeni bir sıra numarası oluşturmak için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz. Oluşturulmuş olan numaratörü değiştirmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. Mevcut sıra numarasının ne olduğunu öğrenmek ve kullanmak için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz. ResultSet dönüş değeri sayı değeridir. Oluşturulmuş olan bir numaratörü iptal etmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. Mevcut […]

 • SQL
 • SQL DELETE komutu kullanımı örneği (SQL DELETE command usage example)

  DELETE silme anlamına gelmektedir. DELETE veritabanında daha önce girilmiş olan kayıtların silinmesi için kullanılır. Kullanımı aşağıdaki gibidir. Yukarıda WHERE satırı isteğe bağlıdır, aşağıdaki gibi bu satır boş bırakılırsa/kullanılmaz ise tablonun tüm içeriği silinir. table_name = silinecek tablonun adı, örneğimiz için personel where_clause = silinecek filtreleyeceğimiz değer, örneğimiz için personelid = 1. WHERE komut isteğe bağlıdır, […]

 • SQL
 • SQL FULL OUTER JOIN komutu kullanımı örneği (SQL FULL OUTER JOIN command usage example)

  FULL OUTER JOIN, sol taraftaki tablo ve sağ taraftaki tablonun tüm verilerini raporlanır. Burada eşlesen veriler aynı satırda gösterilir, eşleşmeyen veriler ise boş veya “null” olacak şekilde raporlanır. FULL OUTER JOIN komutumuzun yazım şekli şöyledir: Yukarıdaki komut çıktımızın sonucu aşağıdaki gibidir. DEPARTMANID DEPARTMANADI PERSONELID PERSONELADI CITY 10 Muhasebe 2 Murat Keleş Istanbul 10 Muhasebe 3 […]

 • SQL
 • SQL INNER JOIN komutu kullanımı örneği (SQL INNER JOIN command usage example)

  INNER JOIN soldaki tablo ve sağdaki tablodan ortak kesişim tablosundaki verileri getirir. INNER JOIN komutumuzun yazım şekli şöyledir: Yukarıdaki komut çıktımızın sonucu aşağıdaki gibidir. DEPARTMANID DEPARTMANADI PERSONELID PERSONELADI CITY 10 Muhasebe 2 Murat Keleş İstanbul 10 Muhasebe 3 Murat Sezgin Kütahya 20 Üretim 1 Ahmet Sungur Konya 50 Finansman 1 Halil Kınık Kütahya Kullanadığımız SQL […]