• RegEx
  • Düzenli İfade (Regex-Regexp) nedir? ne işe yarar? nasıl yazılır?

    RegEx yada yazımlarda kullanılan başka bir kısa ifade ile RegExp – “Regular Expression” İngilizce kelimelerinin kısaltılıp birleştirilmiş halidir. Regular Expression’ın Türkçe karşılığı “Düzenli İfade” anlamına gelmektedir. Düzenli ifadeleri programlama da mevcut değerlerin bize sonradan ulaşacak olan değerlere uygun olup olmadığının kontrolünün yapılmasını sağlar. RegEx niçin kullanılır a bir örnek şöyle verebiliriz, mevcut bağlantı adresi listeniz […]

  • RegEx
  • Düzenli İfade (Regex) listesi (List of Regular Expression-RegEx)

    Aşağıda düzenli ifadenizin RegEx ile eşleşip eşleşmediğini kontrol edebilirsiniz. Hazır RegEx listesi: Java IPv4 :“^([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.” + “([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.” + “([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.” + “([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])$” JavaScript IPv4 :/^([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])$/ GEÇERLİ 0.0.0.0 1.1.1.1 10.0.0.43 172.17.0.34 255.255.255.255 GEÇERSİZ -4.5.5.5 255.255.255.256 Java IPv4 with CIDR notation :“^([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.” + “([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.” + “([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])\\.” + “([01]?\\d\\d?|2[0-4]\\d|25[0-5])(/([0-9]|[12][0-9]|3[0-2]))?$” JavaScript IPv4 with CIDR notation :/^([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])\.([01]?\d\d?|2[0-4]\d|25[0-5])(\/([0-9]|[12][0-9]|3[0-2]))?$/; GEÇERLİ 0.0.0.0 0.0.0.0/0 1.1.1.1 […]