• GNU/Linux
 • Crontab, Cron Job, Cron ifade, Cron zaman formatı komutu kullanımı örnekleri (Crontab, Cron Job, Cron Expression, Cron time format command usage examples)

  Crontab: Crontab dosyasında görev zamanı tanımlama işlemi, crontab zaman formatında yapılmalıdır. Crontab zaman formatı şu şekildedir. “* * * * *” şeklinde 5 haneden oluşmalıdır. 1. karakter : dakika (0-59) 2. karakter : saat (0-23) 3. karakter : ayın günü (1-31) 4. karakter : ay (1-12) 5. karakter : haftanın günü (0-6) Java Spring: Java […]

 • IDE
 • Eclipse Java WAR dosyası oluşturma yolu örneği (Eclipse Java WAR file generate path example)

  Eclipse entegre geliştirme ortamında Java projenizi WAR dosyası olarak dışarı çıkartmak istediğinizde aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Eclipse-> MyProjectName (right click)-> Export-> Export-> Web-> WAR File-> Web Project: YazilimcityExample01Project-> Destination: D:\-> veya (or) /home/oguzhankinik/Desktop/.. Owerrite existing file (clicked)-> Finish

 • Java
 • Java – ABAP veri tiplerinin eşleşme,çevirme tablosu (Java – ABAP data types’s matching,converting table)

  Java ile ABAP arasında JCO aracılığıyla veri aktarımı yaparken karşılabileceğiniz veri tiplerinin dönüştürme ihtiyacında aşağıdaki listeden Java – ABAP veri tiplerinin birbirine karşılık gelen değerlerini bulabilirsiniz ve daha sonrasında ise veri tiplerini çevirme işlemlerinden örnekleri görebilirsiniz. Java – ABAP String – CHAR String or Date – DATS String tmpDateStr = function.getExportParameterList().getString(“DATE”); or exportTbl.getString(“DATE”); Date tmpDate […]

 • Java
 • Java “break” dallanma kodu kullanımı örneği (Java “break” branching code usage example)

  Java döngüsünde döngü içerisindeyken döngüyü yarıda kesip döngüyü tamamen bitirmek için aşağıdaki kod bloğunda olduğu gibi “break” kodu kullanılır. Yukarıdaki “for” döngüsünde “break” kullanımı ile “i” değişkenimiz 3 olduğunda döngü işlemini kesip döngüyü tamamen bitirmiştir.Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

 • Java
 • Java “continue” dallanma kodu kullanımı örneği (Java “continue” branching code usage example)

  Java döngüsünde döngü içerisindeyken döngüyü yarıda kesip bir sonraki elemandan devam etmek için aşağıdaki kod bloğunda olduğu gibi “break” kodu kullanılır. Yukarıdaki “for” döngüsünde “continue” kullanımı ile “i” değişkenimiz 3 olduğunda döngü işlemini kesip bir sonraki döngü elemanına geçilip “for” döngüsüne devam edilmiştir. Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

 • Java
 • Java “for” döngü kodu kullanımı örneği (Java “for” loop code usage example)

  Java’da “for” döngüsünün kullanımını iki şekilde yapabilirsiniz. Bu iki çeşit için de örnekleri aşağıda bulabilirsiniz. Birinci olarak başlangış ve bitiş değeri vererek ve her döngü aşamasında başlangıç değerini arttırarak yapabilirsiniz. Kullanım şekli şöyledir: İkinci olarak ise objemiz sayısınca döngü devam etmektedir. Kullanım şekli şöyledir: Birinci tarzdaki kullanım örneğimiz: Yukarıdaki kod bloğumuzun çıktı şöyle olacaktır. İkinci […]

 • Java
 • Java “if else” koşul kodu kullanımı örneği (Java “if else” statement code usage example)

  Java akış kontrol ifadelerinden olan if else kodu koşulunun kullanımı örnekleri aşağıdaki gibidir. En sondaki örnekte tek satırda if else ifadesinin kısa kullanımı örneği mevcuttur. Burda “request” değerinin “true” olması şartına bağlı olarak “result” değeri “SUCCESS” ve “ERROR” değerleri alabilmektedir.

 • Java
 • Java “overriding” nedir? ne işe yarar?

  “overriding” ezmek anlamına gelmektedir. Java da kullanımı ise miras alınan bir sınıftaki metodu kullanmak yerine aynı isimle kendi metodumuzu yazmamızdır. Örneğin Yukarıdaki kod parçamızın çıktısının aslında “OtherClass” tan gelen metin basılması gerek ancak aynı method için biz bu “OtherClass” ifadesini MyClass sınıfında “MyClass” olarak ezdiğimiz için ekrana “MyClass” ifadesi basılacaktır. Bu “override” olayının “OtherClass” sınıfı […]