• Java
 • “Error: Could not create the Java Virtual Machine Error: A fatal exception has ocured. Program will exit” hatası çözümü

  Eclipse entegre geliştirme ortamını açmak istediğinizde Java Virtual Machine Launcher başlıklı bir pencere içerisinde “Error: Could not create the Java Virtual Machine Error: A fatal exception has ocured. Program will exit” şeklinde hata alabilirsiniz. Bu hatanın sebebi yüklü olan Java sürümünün güncellenmmiş olmasından kaynaklı olabilir. Bu hatayı aşabilmek için çözüm yolundan biri olan aşağıdaki adımları […]

 • IDE
 • “Java has started but returned exit code=13” hatası çözümü

  Eclipse entegre geliştirme ortamını açmak istediğinizde “Java has started but returned exit code=13” şeklinde hata alabilirsiniz bu hatanın sebebi yüklü olan Java sürümünün güncellenmesi olabilir. Bu sorunu aşmak için Bir çözüm olarak :Eclipse’in bulunduğu dizine girip buradaki eclipse.ini dosyasını metin dosyası ile açıp “openFile” ifadesinden sonra yeni satıra bu iki satırı eklemelisiniz. “-vm C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\bin” […]

 • Java
 • “java.lang.IllegalStateException: Application was not properly initialized at startup, could not find Factory: javax.faces.context.FacesContextFactory” hatası çözümü

  Uygulamanızdan “java.lang.IllegalStateException: Application was not properly initialized at startup, could not find Factory: javax.faces.context.FacesContextFactory” gibi bir hata alırsanız farklı çözüm yollarından bazıları aşağıdaki gibidir. EAR projeniz için bir yöntem olarak aşağıdaki kod blogunun dogru yazıldıgından emin olunmalı. EAR projenizin içindeki EarContent-> META-INF-> application-j2ee-engine.xml dosyasının içindeki reference elementinin doğruluğunu kontrol ediniz.

 • Java
 • “java.lang.UnsupportedClassVersionError: Unsupported major.minor version” hatası çözümü

  Java uygulamanızı çalıştırmak istediğinizde “java.lang.UnsupportedClassVersionError: Unsupported major.minor version 53” veya 52,51,50,49,48,47,46,45 gibi hatalar alabilirsiniz. Bu hataları “java” komutunu kullanırken, destekleyen tarayıcılar üzerinde çalıştırılan Applet ler çalıştırılırken, entegra geliştirme ortamınızda java uygulamanızı veya kodunuzu çalıştırırken veya Maven ve Ant gibi proje inşa araçları ile çalışırken alabilirsiniz. Bu hatayı almanızın sebebi mesela “java.lang.UnsupportedClassVersionError: Unsupported major.minor version 53” […]

 • IDE
 • “org.apache.cxf.tools.common.ToolException: Fail to load class :” hatası,sorunu çözümü

  Eclipse entegre geliştirme ortamınında CXF ile WebServis oluşturmak istediğiniz “org.apache.cxf.tools.common.ToolException: Fail to load class :” şeklinde bir hata alabilirsiniz. Bu hatayı aşma çözümlerinden biri olarak aşağıdaki yolu deneyebilirsiniz. Eclipse-> Project-> Build Automatically seçilmiş olmalıdır, sonrasında Web Servis oluşturmayı deneyebilirsiniz.

 • IDE
 • “Java was started but returned exit code = 1” hatası çözümü

  Eclipse entegre geliştirme ortamını açmak istediğinizde ve ya açtıktan sonra işlem yaparken kapanıp “JJava was started but returned exit code = 1” şeklinde hata alabilirsiniz bu hatanın sebebi yüklü olan Java sürümünün güncellenmesi olabilir. Bu sorunu aşmak için Bir çözüm olarak :Eclipse’in bulunduğu dizine girip buradaki eclipse.ini dosyasını metin dosyası ile açıp “openFile” ifadesinden sonra […]

 • Java
 • Çalıştırılan Prepared Statement tan boolean değeri getirme kodu kullanımı örneği (Get boolean value by executing the Prepared Statement code usage example)

  package net.yazilimcity.myproject.lov; public enum MyTypeStatus { A(“A”), B(“B”), C(“C”); public String name; MyTypeStatus(String name) { this.name = name; } } *** public class MyClass { private MyTypeStatus linkType; public int getId() { return id; } public void setId(int id) { this.id = id; } public BannerLinkTypeStatus getLinkType() { return linkType; } public void setLinkType(BannerLinkTypeStatus linkType) […]

 • GNU/Linux
 • Crontab, Cron Job, Cron ifade, Cron zaman formatı komutu kullanımı örnekleri (Crontab, Cron Job, Cron Expression, Cron time format command usage examples)

  Crontab: Crontab dosyasında görev zamanı tanımlama işlemi, crontab zaman formatında yapılmalıdır. Crontab zaman formatı şu şekildedir. “* * * * *” şeklinde 5 haneden oluşmalıdır. 1. karakter : dakika (0-59) 2. karakter : saat (0-23) 3. karakter : ayın günü (1-31) 4. karakter : ay (1-12) 5. karakter : haftanın günü (0-6) Java Spring: Java […]

 • IDE
 • Eclipse Java WAR dosyası oluşturma yolu örneği (Eclipse Java WAR file generate path example)

  Eclipse entegre geliştirme ortamında Java projenizi WAR dosyası olarak dışarı çıkartmak istediğinizde aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Eclipse-> MyProjectName (right click)-> Export-> Export-> Web-> WAR File-> Web Project: YazilimcityExample01Project-> Destination: D:\-> veya (or) /home/oguzhankinik/Desktop/.. Owerrite existing file (clicked)-> Finish