• DB (VeriTabanı)-RRD
  • “rrd graph RangeError: DS name myGraph unknown” hatası,sorunu çözümü

    “RangeError: DS name myGraph unknown.” hatası “lib/rrd/rrdFile.js:361” ilgili dosyasından alınır. Çizilmek istenen “opts” (seçenekler) içinde belirtilmiş olan paramtre “.rrd” dosyası içinde mevcut değildir. Verilen parametre ile “.rrd” dosyasındaki parametre adlarının aynı olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Çizim esnasında ilgili hata aşağıdaki şekilde yakalanır.

  • Grafik (Graph)
  • javascriptRRD Flotcharts ile çizim alanını renk ile doldurma kodu kullanımı örneği (javascriptRRD Flotcharts line ploting with fill color code usage example)

    javascriptRRD kütüphanesi ile Flot yardımı ile çizeceğiniz rrd grafiğindeki parametrenizin grafikteki renk değeri, parametre değerinde arka fonu kapsasın istiyorsanız size aşağıdaki gibi çizime göndereceğiniz ayarlar yardımcı olacaktır. dsGraphOpts: {‘param01’:{ title: ‘Param01′, label:’Parametre’, color: “#00f800″, checked:true, lines: { show: true, fill: true, fillColor:”#00ff00”}} }