• DB (VeriTabanı)-RRD
  • “rrd graph RangeError: DS name myGraph unknown” hatası,sorunu çözümü

    “RangeError: DS name myGraph unknown.” hatası “lib/rrd/rrdFile.js:361” ilgili dosyasından alınır. Çizilmek istenen “opts” (seçenekler) içinde belirtilmiş olan paramtre “.rrd” dosyası içinde mevcut değildir. Verilen parametre ile “.rrd” dosyasındaki parametre adlarının aynı olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Çizim esnasında ilgili hata aşağıdaki şekilde yakalanır.

  • DB (VeriTabanı)
  • Linux’de rrd uzantılı dosyayı açma (Opening file with rrd extension on Linux)

    RRD uzantılı dosyanın içeriğini okumak istediğinizde rrd dosyasını RRDTool yardımıyla .xml uzantılı bir dosyaya aktararak metin dosyası gibi direk açarak veya tarayıcınızdan açarak okuyabilirsiniz. RRDTool bilgisayarınızda yüklü değil ise öncelikle buradan nasıl indirildiğine bakarak indirme işleminizi gerçekleştirin. Yükleme işlemini bittikten sonra ilgili dosyayı .xml formatında çevirmek,transfer etmek için ise komnutunun çalıştırıp. diyebilirisiniz.