• AngularJS
 • AngularJS “Error: [$injector:modulerr] Failed to instantiate module angularApp due to: MyStates is not defined” hatası çözümü

  AngularJS “state” kullanımında aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız, çözüm için “html” “head” alanınızda ilgili “script” dosyanızı burdaki gibi tanıtmanız gerekmektedir. “Error: [$injector:modulerr] Failed to instantiate module angularApp due to: MyStates is not defined”

 • AngularJS
 • AngularJS “ng-repeat” döngüsünde çift kayıt hatasını önleme kodu kullanımı örneği (AngularJS prevent dublicate value error in “ng-repeat” ode usage ecample)

  AngularJS te “ng-repeat” ile HTML sayfanızda değer alanları aynı olabilecek olan objenizin içeriğinizi ekranda kullanmak içim döngüye soktuğunuzda objenizin değer alanları içerisindeki aynı olan kayıtları ekrana yansıtamayacaksınız hata alacaksınız, bu durumu aşmak için ise “track by $index” kodlarını aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz. Alabilacağiniz benzer kod örneği aşağıdaki gibidir.

 • AngularJS
 • AngularJS $broadcast(yayın yapma-aşağıya) kodu tanımı kullanımı örneği (AngularJS $broadcast(broadcast-to downwards) code description usage example)

  AngularJS ile “scope” lara arası metod,fonskyion çağırma işleminde “$broadcast” (yayın yapma)(aşağıya) kullanmanız mümkündür. “$broadcast” kullanarak “parent scope” (üst, ana, ebeveyn kapsam alanı) dan aşağıya doğru “child scope” (alt, ast, çocuk kapsam alanı) a yayın yapabilir ve yapmak istediğiniz işlemi tetikleyerek gerçekleştirebilirsiniz. “$broadcast” i çağırdığınız anda yayım başlar, kapsama alanındaki olay adı nı dinleyen bütün dinleyiciler […]

 • AngularJS
 • AngularJS $timeout kodu kullanımı örneği (AngularJS $timeout code usage example)

  AngularJS te birbiri peşi sıra yapmamanız bir diğer işleminizi beklemeniz gereken durumlar olduğunda, yani bir kaç saniye bekletmeniz sonrasında çalışmasını istediğiniz fonksiyonları veya işleri yapmanızda size yardımcı olacak olan AngularJS servisi “$timeout” tur. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir. Bekleme değeri milisaniye cinsindendir. Kodumuzdaki fonksiyon içerisindeki işlerimiz 1 milisaniye bekletildikten sonra gerçekleştirilecektir. “$timeout” servisini “controller” yapısı gibi […]

 • AngularJS
 • AngularJS controller lar arası veri,değer geçişi,aktarımı kodu kullanımı örneği (AngularJS passing data to between controllers code usage example)

  AngularJS te “contoller” lar arası değeri,objeyi taşıma ve kullanma işlemini “servis” oluşturarakyapabilirsiniz yada “broadcast”, “emit” ve “on” fonksiyonları ile ilgili değeri yayabilir ve istediğiniz “controller” lardan bu değeri alıp kullanabilirsiniz. Servis ile controllerda kullanılabilecek obje oluşturma “CustomerController” da servis olarak tanımladığımız “customerService” üzerinde işlemler yapabiliriz. “CartController” da ise “CustomerController” da işlem görmüş olan “customerService” kullanılabilir […]

 • AngularJS
 • AngularJS HTML tablo verileri,sütun sıralama kodu kullanımı örneği (AngularJS HTML table data,column sorting code usage example)

  AngularJS ngRepeat direktifi ile HTML sayfanızda tablo verilerini, sütunları sıralı göstermek isterseniz aşağıdaki gibi “orderBy” özelliğini kullanabilirsiniz. “orderBy” özelliğinin dışında “predicate” ve “reverse” özellikleride kullanılmıştır. İlgili özellikleri şöyledir, “predicate”: Bu özellik ile sıralanacak objemizin hangi özelliğine göre sıralama gerçekletireceğimizi belirtiyoruz. “reverse”: Bu özellik ile ise yapılan tablo sıralamasının tersten yapılıp yapılmayacağını belirtiyoruz. Örneğin “reverse” özelliğimiz […]

 • AngularJS
 • AngularJS nedir? ne işe yarar? nasıl kullanılır?

  AngularJS JavaScript uygulama çatısıdır(framework). Bize Dinamik tek sayfa uygulamalar(Single Page Applications) geliştirmek için yardımcı olur. MVC (Model View Controller) mimarisine sahiptir. Yaptığınız iş küçük değil ise AngularJS kullanarak daha sade HTML DOM yapısı kurabilirsiniz. AngularJS kullanırken bilinen HTML attribute(nitelik) lerininin yanında AngularJS in “attribute” lerini kullanacaksınız. AngularJS i HTML de kullanırken, HTML nitelik(attribute) lerine benzer […]

 • AngularJS
 • AngularJS ng-if kodu tanımı-kullanımı örneği (AngularJS ng-if code description-usage example)

  AngularJS’de ngIf direktifinin kullanımı HTML DOM yapısında ilgili elementi silebilmeyi veya tekrar oluşturmayı sağlar. ngShow ve ngHide kullanımı ile aynı olarak algılayabilirsiniz ancak ngIf direktifinde DOM yapısında oynama yapıldığı için işlem yapılan ilgili öğe içerisinde başka bir işlem yapılmasına izin verilmeyecektir. Örnek kullanımı: Ekranda mevcut olacaktır. Ekranda mevcut olmayacaktır.