• AJAX
  • HTTP hata ve diğer durum kodları Türkçe listesi

    HTTP hata ve diğer durum kodları Türkçe listesi aşağıdaki gibidir. HTTP “Bilgilendirme” durum kodları 100 Continue Devam 101 Switching Protocols Anahtarlama Protokolleri 102 Processing İşleme HTTP “Başarı” durum kodları 200 OK Tamam 201 Created Oluşturuldu 202 Accepted Onaylandı 203 Non-Authoritative Information Yetkisiz Bilgi 204 No Content İçerik Yok 205 Reset Content İçeriği Sıfırla 206 Partial […]

  • AJAX
  • AJAX nedir? AJAX ne işe yarar? AJAX nerede kullanılır?

    AJAX, Asynchronous JavaScript and XML kelimelerinin başharflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe ifade ettiğimizde ise Eşzamanlı olmayan yani sıra beklemeyen (asenkron) JavaScript ve XML anlamına gelmektedir. AJAX, sayfaların değişkenlerinin değerlerinin güncellenmesinin sağlar, yani sayfamızın tamamının yeniden yüklenmesi,güncellenmesinden kaçmış oluruz ve bu olay bizi büyük bir yükten kurtatır. 2005 yılın Jesse James Garrett tarafından geliştirilmiştir. AJAX, tarayıcıda […]