• Ağ (Network)
 • Internet tarayıcı proxy uygulanacak ve proxy uygulanmayacak ayarları,adresleri tanımlama

  Google Chrome Proxy kullanımı için Customize and control Google Chrome-> Settings-> Settings-> Show Advanced Settings-> Network-> Change proxy settings…->Connections-> LAN Settings-> Proxy Server-> alanına Address ve Port değerlerini giriyorsunuz. Proxy kullanılmayacak adresler için ise aynı ekrandan Advanced-> Exceptions-> alanına mesela “localhost” değerini girebilirsiniz. Mozilla Firefox Proxy kullanımı için Tools(Open Menu)-> Options-> Advanced-> Network-> Connections-> Settings-> […]

 • Ağ (Network)
 • Linux ssh ile uzak makineye bağlanma komutu kullanım örneği (Linux connect remote machine command usage example with ssh)

  Konsol üzerinden uzak makineye ssh ile bağlantı kurma komutu aşağıdaki gibi kullanılabilir veya Komutumuzda yer alan terimlerin yerine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. -remoteMachineUserName- -> uzak makineye üzerinden bağlantı yapacağımız kullanıcı adı -remoteMachineIP- -> uzak makine IP Ssh bağlantısı 22 portu üzerinden gerçekleşir ancak farklı bir port üzerinden ssh bağlantısı yapmak isterseniz shell üzerinde komutumuza port adresinide […]

 • Ağ (Network)
 • Linux sshfs ile disk,dosya,dizin,makine monte(mount) etme ve kaldırma(unmount) komutu kullanımı örneği (Linux disc,file,directory,machine mounting with sshfs and unmount command usage example)

  Uzak makinenin diskini, herhangibir dosyasını, bir dizinini veya tamamen uzak makinenin bütününü yerel bilgisayarımıza monte ederek daha hızlı ve kolay şekilde uzak makine üzerinde işlemler yapabilirsiniz. Öncelikle bağlantı programımız olan “sshfs” i aşağıdaki komutu konsol da çalıştırarak bilgisayarımıza yüklüyoruz, izin hakkında sorun yaşarsanız kodumuzun önüne “sudo” komutunu ekleyiniz. veya Daha sonra uzak makinenin yerel makinemizde […]

 • Ağ (Network)
 • MAC adresi nedir? MAC adresi ne işe yarar?

  MAC, İngilizce Media Access Control kelimelerinin kısaltması olarak kullanılmaktadır. İngilizce MAC kısaltmasının Tükrçe karşılığı Ortam Erişim Kontrolü,Yönetimi olarak karşılık bulmaktadır. MAC adresi, Physical Address yani Fiziksel adres olarak da ifade edilmektedir. MAC adresi, ağ yapılacak olan iletişimler için makinemizdeki ağ arayüzlerine atanmış benzersiz tanımlayıcılardır. MAC adresi çoğunluklar Ağ Arayüz Yöneticileri tarafından atanır ve ilgili donanımın […]

 • Ağ (Network)
 • Mozilla Firefox tarayıcı proxy(vekil sunucu) bağlantı ayarları kullanımı örneği (Mozilla Firefox browser proxy connection settings usage example)

  Mozilla Firefox üzerinden proxy(vekil sunucu) ile belli sitelere çıkış yapmak istediğinizde aşağıdaki şekilde ayarları değiştirmeniz gerekmektedir. Firefox-> Edit-> Preferences-> Advanced-> Network-> Connection-> Settings-> Manuer proxy configuration: HTTP proxy:203.201.163.122 Port:8080 SSL Proxy:203.201.163.122 Port:8080 SOCKS Host:203.201.163.122 Port:8080 (SOCKS v5) veya en alttaki ayarları bir .pac dosyası içerisinde URL olarak gösterebilirsiniz. Automatic proxy configuration URL: http://mySite.net/myFile.pac function FindProxyForURL(url, […]

 • Ağ (Network)
 • OpenVPN ile Linux makineye konsoldan VPN bağlantı komutu kullanımı örneği (Linux VPN connection from console with OpenVPN command usage example)

  VPN bağlantısı gerçekleştirebilmek için Sunucu(Server) ayarlarının yapıldığını kabul ederek ve Client(İstemci) dosyalarının elimizde olduğunu farzederek VPN bağlantısının komut satırından nasıl gerçekleştirebileceğimizi göreceğiz. Açık kaynak kodlu OpenVPN ile Linux makinada terminalde/shellde aşağıdaki komutu çalıştırın. ihtiyaca göre komutu çalıştırma hakkınız yok ise komutun önüne “sudo” ekleyerek çalıştırın. Vpn bağlantı ayarlarınızın bulunduğu dizine gidip aşağıdaki komutu çalıştırın. veya […]

 • Ağ (Network)
 • ssmtp.conf nedir? ssmtp.conf hakkında

  ssmtp.conf, sSMTP yapılandırma dosyasıdır. Dosya içeriğinde her satır key-value yada bir başka tabir ile anahtar kelime-argüman ikililerinden oluşur. Dosya içerisinde yapılandırma yaparken tarih veya benzeri açıklamalar eklemek için açıklama yada tarihin öncesine “#”(hash) işareti eklenmelidir, böylelikle o satır yorumlayıcı tarafından yorumlanmayacaktır. Unix sistemlerde ssmtp.conf yapılandırma dosyası dizinde şu şekilde bulunur: “/etc/ssmtp/ssmtp.conf” Bu dosyaya güvenlik açısından […]