Bootstrap yerleşim planı düzenleri kodu kullanımı örneği (Bootstrap Layouts code usage example)

Twitter Bootstrap bize sayfa yerleşim planı düzenleri için “container” ve “container-fluid” sınıflarını(class) sunmuştur.

“container” sınıfı ile genel sabit genişlik düzeni sağlamaktadır. Sağdan ve soldan ortak eşitlikte mesafeler kalacak şekilde HTML parçamızı ortalar.

“container-fluid” sınıfı ile ise değişmez 2 sütunlu sayfanın genişliği ile birlikte esnek şekilde değişen bir sayfa oluşturmamız mümkün olur.

“container” örnek kod bloğu kullanımı:

<body>
	<div class="container">
		ortalanmış bölüm içeriğimiz burda olacak
	</div>
</body>

“container-fluid” örnek kod bloğu kullanımı:

<div class="container-fluid">

	<div class="row-fluid">

		<div class="span2">
			<!--birinci sütun içeriği-->
		</div>
		<div class="span10">
			<!--ikinci sütun içeriği-->
		</div>

	</div>

</div>
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*