Apache Tomcat’te yayınlanan uygulamaya erişimin tutulduğu liste günlükleri (Access list logs to published application on the Apache Tomcat)

Apache Tomcat üzerinde yayınladığınız bir uygulamanıza hangi kaynaklardan hangi erişim yöntemi ile sorgu atıldığını ve daha fazlasını aşağıdaki örnekte olduğu gibi görebilirsiniz.

192.168.2.15 – – [11/May/2017:16:18:13 +0300] "GET /MyApplication/login.html HTTP/1.1" 404 1056

Bütün erişim günlüklerine ise Apache Tomcat’i kurduğunuzu ya da indirdiğiniz dizine gidip sonrasında ise “\logs” yolu bularak görebilirsiniz.

Örnegin :C:\Program Files\Apache Software\apache-tomcat-x.x.xx\logs

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*