AngularJS ng-show ve ng-hide kodu tanımı-kullanımı örneği (AngularJS ng-show and ng-hide code description-usage example)

AngularJS’de ngShow ve ngHide direktiflerini kullanımı ile HTML elementinin ekranda görünürlüğü değiştirilebilinir. Bu direktiflerin çalışma alt yapısı CSS’in “display: none” ve “display: block” özelliklerine dayanmaktadır.

Örnek kullanımı:

Ekranda görülecektir.

<span ng-show="true">
    This 'span' tag is will be display in the screen.
</span>

Ekranda görülmeyecektir.

<span ng-hide="true">
    This 'span' tag is not will be display in the screen.
</span>
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*