AngularJS ng-repeat döngüsünde ile $even $odd kodu kullanımı örneği (AngularJS $even and $odd using on ng-repeat loop code usage example)

AngularJS ile ng-repeat kullanımında mevcut objenizin kayıt sıralamasındaki tek ve çift numuaralara denk gelen kayıtlarında farklı işlemler yapma ihtiyacı duyabilirsiniz, mesela tablo (table) döngüsünde tekleri açık renkte çiftleri koyu renkte göstermek gibi.

<div style="background-color: {{$even ? 'green;' : 'blue;'}}" ng-repeat="item in items">
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*