AngularJS “ng-repeat” döngüsünde çift kayıt hatasını önleme kodu kullanımı örneği (AngularJS prevent dublicate value error in “ng-repeat” ode usage ecample)

AngularJS te “ng-repeat” ile HTML sayfanızda değer alanları aynı olabilecek olan objenizin içeriğinizi ekranda kullanmak içim döngüye soktuğunuzda objenizin değer alanları içerisindeki aynı olan kayıtları ekrana yansıtamayacaksınız hata alacaksınız, bu durumu aşmak için ise “track by $index” kodlarını aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

Alabilacağiniz benzer kod örneği aşağıdaki gibidir.

Error: [ngRepeat:dupes] Duplicates in a repeater are not allowed. Use 'track by' expression to specify unique keys. Repeater: (key, value) in myJavaScriptObject, Duplicate key: string:
<div ng-repeat="(key, value) in myJavaScriptObject track by $index">
    {{key}} : {{value}}
</div>
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*