AngularJS ng-if kodu tanımı-kullanımı örneği (AngularJS ng-if code description-usage example)

AngularJS’de ngIf direktifinin kullanımı HTML DOM yapısında ilgili elementi silebilmeyi veya tekrar oluşturmayı sağlar. ngShow ve ngHide kullanımı ile aynı olarak algılayabilirsiniz ancak ngIf direktifinde DOM yapısında oynama yapıldığı için işlem yapılan ilgili öğe içerisinde başka bir işlem yapılmasına izin verilmeyecektir.

Örnek kullanımı:

Ekranda mevcut olacaktır.

<p ng-if="true">
    This 'p' tag is will be in HTML DOM.
</p>

Ekranda mevcut olmayacaktır.

<p ng-if="false">
    This 'p' tag is not will be in HTML DOM.
</p>
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*