AngularJS $broadcast(yayın yapma-aşağıya) kodu tanımı kullanımı örneği (AngularJS $broadcast(broadcast-to downwards) code description usage example)

AngularJS ile “scope” lara arası metod,fonskyion çağırma işleminde “$broadcast” (yayın yapma)(aşağıya) kullanmanız mümkündür. “$broadcast” kullanarak “parent scope” (üst, ana, ebeveyn kapsam alanı) dan aşağıya doğru “child scope” (alt, ast, çocuk kapsam alanı) a yayın yapabilir ve yapmak istediğiniz işlemi tetikleyerek gerçekleştirebilirsiniz.

“$broadcast” i çağırdığınız anda yayım başlar, kapsama alanındaki olay adı nı dinleyen bütün dinleyiciler bu yayından haberdar olurlar. “$broadcast” ile oluşturduğunuz olay “$emit” in aksine iptal edilemez.

İlk örneğimize bakacak olursak;

function ParentCtrl($scope) {
  $scope.$broadcast("childFuncEvent");
}


function ChildCtrl($scope) {
  $scope.$on("childFuncEvent", function(e){
    console.log(called childFuncEvent!);
  })
}

Bu örneğimizde ise “$broadcast” (yayın yapma)(aşağıya) ile parametreler göndermemizin nasıl olacağını görebilirsiniz.


function ParentCtrl($scope) {
  $scope.$broadcast("childFuncEvent", "@yazilimcitynet");
}


function ChildCtrl($scope) {
  $scope.$on("childFuncEvent", function(e, param){
    console.log(called childFuncEvent with parameter!);
  })
}
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Leave a Reply


*