• IDE
 • “Java was started but returned exit code = 1” hatası çözümü

  Eclipse entegre geliştirme ortamını açmak istediğinizde ve ya açtıktan sonra işlem yaparken kapanıp “JJava was started but returned exit code = 1” şeklinde hata alabilirsiniz bu hatanın sebebi yüklü olan Java sürümünün güncellenmesi olabilir. Bu sorunu aşmak için Bir çözüm olarak :Eclipse’in bulunduğu dizine girip buradaki eclipse.ini dosyasını metin dosyası ile açıp “openFile” ifadesinden sonra […]

 • Java
 • Java inheritance nedir? Java iheritance ne demek? Java inheritance ne işe yarar?

  Java’da “inheritance” teriminin Türkçe karşılığı “katılım” dır. Java’da “inheritance” özelliği, bir nesnenin başka bir nesnedeki özellikleri ve metotlara sahip olması anlamına gelmektedir. Java’da inheritance ile class’lar yani bir esas anlamıyla nesneler daha genel olan bir nesnenin özelliklerine mecburen sahip olmuş olur ve tekrar bu özellikleri ve metotları tanımlamak zorunda kalınmaz. Java’da “inheritance” yani kalıtımın kullanımı […]

 • Java
 • Java dosya adlarının listesini alma kodu kullanımı örneği (Java getting the file names in folder code usage example)

  Java ile bir dizindeki bütün dosyaların adlarının listesini getirme işlemini aşağıdaki kod bloğunda olduğu gibi yapabilirsiniz. ya da bir dizindeki dosyaların isimlerini alma işlemine ek olarak bir dizindeki dosyalar ile birlikte bulunan klasörlerinde içindeki ve onlarındaki içindeki şeklinde ilerleyen iç içe bütün dizinleri kontrol ederek bütün alt dizin dosyalarını da aşağıdaki kod bloğunda olduğu gibi […]

 • VCS – Depo(Repository)
 • Varolan projeyi Git deposuna komut satırı kullanarak ekleme komutu kullanımı örneği (Adding an existing project to Git Repository using the command line command usage example)

  Önce git deponuzda yeni bir proje oluşturmalısınız. Bu komut sonrasında ilgili dizin içerisinde .git klasörü oluşur. Bu ilgili dizin içerisinde bir kök projeniz olabilir, çift projenizde olabilir veya bir biri ile ilişkili farklı proje dosyalarınız olabilir. bu komut ile yereldeki bu master kolumuza kendi merkezinin adresteki uzak Git depomuz olduğunu belirtiyoruz. bulunulan dizindeki bütün herşeyi […]

 • Kategorilendirilmemiş
 • Java “continue” dallanma kodu kullanımı örneği (Java “continue” branching code usage example)

  Java döngüsünde döngü içerisindeyken döngüyü yarıda kesip bir sonraki elemandan devam etmek için aşağıdaki kod bloğunda olduğu gibi “break” kodu kullanılır. Yukarıdaki “for” döngüsünde “continue” kullanımı ile “i” değişkenimiz 3 olduğunda döngü işlemini kesip bir sonraki döngü elemanına geçilip “for” döngüsüne devam edilmiştir. Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

 • Java
 • Java “break” dallanma kodu kullanımı örneği (Java “break” branching code usage example)

  Java döngüsünde döngü içerisindeyken döngüyü yarıda kesip döngüyü tamamen bitirmek için aşağıdaki kod bloğunda olduğu gibi “break” kodu kullanılır. Yukarıdaki “for” döngüsünde “break” kullanımı ile “i” değişkenimiz 3 olduğunda döngü işlemini kesip döngüyü tamamen bitirmiştir.Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

 • Java
 • “java.lang.IllegalStateException: Application was not properly initialized at startup, could not find Factory: javax.faces.context.FacesContextFactory” hatası çözümü

  Uygulamanızdan “java.lang.IllegalStateException: Application was not properly initialized at startup, could not find Factory: javax.faces.context.FacesContextFactory” gibi bir hata alırsanız farklı çözüm yollarından bazıları aşağıdaki gibidir. EAR projeniz için bir yöntem olarak aşağıdaki kod blogunun dogru yazıldıgından emin olunmalı. EAR projenizin içindeki EarContent-> META-INF-> application-j2ee-engine.xml dosyasının içindeki reference elementinin doğruluğunu kontrol ediniz.

 • HTML
 • HTML duyarlı sayfa tasarımı oluşturma kodu kullanımı örneği (HTML generate responsive page design ode usage example)

  HTML Web sayfası oluşturduğunuzda bu sayfanızın açıldığı çeşitli ekran ebatları olan cihazlarda duyarlı bir şekilde çalışmasını ve böylelikle daha güzel bir sayfa sunuşu yapmanızı sağlamak için aşağıdaki gibi meta etiketini kullanabilirsiniz. HTML sayfa tasarımlarınızı çalıştırılan cihaz ekran boyutlarına duyarlı şekilde çalıştırmak için yukarıdaki gibi viewport dışında bootstrap alternatifini de kullanabilirsiniz.